fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
Promotion 3

RAMOWY ROZKŁAD DNIA

7.00 - 8.50 

 • schodzenie się dzieci,
 • stwarzanie warunków do zabaw odpowiadających zainteresowaniom dziecięcym.
 • zabawy indywidualne i w grupach,
 • korzystanie z gier i układanek stolikowych,
 • zabawy zorganizowane w kole lub przy muzyce,
 • prace porządkowe w sali,

 

8.50 - 9.00 

 • przygotowanie do śniadania – wdrażanie i przyswajanie nawyków higienicznych, czynności samoobsługowe,

 

9.00 - 9.30  

 • ŚNIADANIE

 

9.30 - 11.15 

 • Zajęcia dydaktyczne realizowane według założeń podstawy programowej oraz przyjętego programu wychowania przedszkolnego (rozwijanie różnorodnej aktywności dziecięcej: plastycznej, muzycznej, ruchowej, poznawczej, językowej, matematycznej).
 • zajęcia dodoatkowe (rytmika, zumba, basen, logopedia, joga).

 

11.15 - 11.30

 • czynności samoobsługowe, przygotowanie do posiłku.

 

11.30 - 11.45

 • ZUPA

 

11.45 - 12.00

 • Przygotowania do wyjścia na świeże powietrze do ogrodu przedszkolnego, ubieranie się dzieci – wdrażanie do samodzielnego przebierania się dzieci i wzajemnej pomocy – zachowanie kolejności zakładania odzieży.

 

12.00 - 13.00

 • zabawy dowolne na placu przedszkolnym,
 • zwracanie uwagi na bezpieczne korzystanie z urządzeń rekreacyjnych,
 • spacery, wycieczki,
 • zachowanie bezpieczeństwa,
 • przestrzeganie ustalonych zasad i norm panujących w grupie,
 • w zależności od pogody zabawy dowolne w sali, oparte na spontanicznej aktywności dziecka i wspierające integrację.

 

13.00 - 13.15

 • przygotowanie do obiadu, czynności higieniczne przed posiłkiem.

 

13.15 - 13.40

 • OBIAD

 

13.40 - 14.10

 • zajęcia z jezyka angielskiego.

 

14.10 - 14.50

 • praca z zespołem dzieci lub indywidualna o charakterze obserwacyjnym, stymulująco – kompensacyjnym i wychowawczym,
 • słuchanie bajek lub muzyki relaksacyjnej
 • zajęcia specjalistyczne (logopedia indywidualna, cykliczne spotkania z teatrem).

 

14.50 - 15.15

 • przygotowanie do podwieczorku i PODWIECZOREK.

 

15.15 - 17.00

 • w zależności od pogody zabawy dowolne w sali lub na powietrzu,
 • zajęcia dodatkowe (szachy, tenis),
 • przekąska,
 • rozchodzenie się dzieci.

 

Nasz adres

Przedszkole Żabulinki

Południowa 81, 62-064 Plewiska

zabulinki@zabulinki.pl

663 916 587, 609 317 314